יובל נעמן - לראות את העולם בדרך אחרת...
יובל נעמן (59), צלם גיאוגרפי ומטייל וותיק בכל חלקי העולם. מדריך טיולים ובעל תואר שני מהחוג ללימודי אסיה. הרבה לראות את העולם ממטוס הקרב בטרם פנה לבחון אותו במשעולי העפר שעל הקרקע. חוקר תרבויות וטייל בנשמתו, המכיר כל פינה באסיה, אפריקה ואמריקה. מרצה על טיולים בחלקי העולם השונים, תרבויות ונופים. מכיר את מזרח אסיה על פינותיה הנידחות מכ-35 שנות ביקורים בכל חלקי היבשת.